ไก่บ้านตะนาวศรี
เนื้อสัตว์
สัตว์น้ำ
ผักผลไม้
อาหารแห้ง
อาหารสำเร็จรูป
 
ไก่บ้านตะนาวศรี
page 1 2 3
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่บ้านตะนาวศรี
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่บ้านตะนาวศรี ทั้งตัว ชำแหละ
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้ออกไม่ลอกหนัง(BB)
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น่องติดสะโพก
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปีกบน
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปีกกลาง
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปีกปลาย
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สะโพก - ไก่เนื้อ
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สันใน
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขา C ตัดเล็บ
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
 

©2007 Food Village Co.,Ltd. All rights reserved. Email : info@foodvillage.co.th. Sited by EiEi