ไก่บ้านตะนาวศรี
เนื้อสัตว์
สัตว์น้ำ
ผักผลไม้
อาหารแห้ง
อาหารสำเร็จรูป
 
เนื้อสัตว์
page 1 2 3
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเพาะหมู
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./ลูก  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คอหมู
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คากิ
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ซี่โครงผืน - หมู
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./ผืน  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เซ่งจี้
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./ลูก  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตับ - หมู
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./ลูก  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตับ - หมู(สไลด์)
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปอด - หมู
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ใบ  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มันหมู
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สันคอหมู ก้อน
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
 

©2007 Food Village Co.,Ltd. All rights reserved. Email : info@foodvillage.co.th. Sited by EiEi