ไก่บ้านตะนาวศรี
เนื้อสัตว์
สัตว์น้ำ
ผักผลไม้
อาหารแห้ง
อาหารสำเร็จรูป
 
สัตว์น้ำ
page 1 2 3 4 5
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลากราย
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลาแซลมอนแล่ ติดหนัง
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้อปลาช่อนแล่
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้อปูก้อน
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้อปูแหลก
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./แพ็ค  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาเก๋า
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก./ตัว  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาช่อนทำทั้งตัว
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาซาบะ
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาดุก
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาดุก หั่น
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 

©2007 Food Village Co.,Ltd. All rights reserved. Email : info@foodvillage.co.th. Sited by EiEi