ไก่บ้านตะนาวศรี
เนื้อสัตว์
สัตว์น้ำ
ผักผลไม้
อาหารแห้ง
อาหารสำเร็จรูป
 
ผักผลไม้
page 1 2 3 4
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ส้มสายน้ำผึ้ง เบอร์ 5
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สับปะรดศรีราชา A เนื้อ 1
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แอปเปิ้ลเขียว เบอร์ 113
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ลูก  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แอปเปิ้ลแดง เบอร์ 113
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ลูก  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แคนตาลูป ซันเลดี้ 1.3-1.5 กก./ลูก
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชมพู่ทับทิมจันทร์
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยไข่
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : หวี  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยหอม
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : หวี  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : องุ่นดำไทย
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กีวี
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ลูก  
หมายเหตุ : -
 
 
 

©2007 Food Village Co.,Ltd. All rights reserved. Email : info@foodvillage.co.th. Sited by EiEi