ไก่บ้านตะนาวศรี
เนื้อสัตว์
สัตว์น้ำ
ผักผลไม้
อาหารแห้ง
อาหารสำเร็จรูป
 
อาหารแห้ง
page 1 2 3
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวญี่ปุ่น
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ถุง  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำมันถั่วเหลือง
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ปี๊บ  
หมายเหตุ : 13.75 ลิตร
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : พริกไทยขาวป่น ตรามือ
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ถุง  
หมายเหตุ : 500 กรัม ,1000 กรัม
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ลูกจันทร์ป่น
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ขวด  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หัวปลาช่อนแดดเดียว
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลากระดี่ตากแห้ง
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาหมึกศอกแห้ง
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาหมึกกระดอง ตากแห้ง
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : กก.  
หมายเหตุ : -
 
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องก๋วยเตี๋ยว
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : ชุด  
หมายเหตุ : -
 
 
   
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต้าหู้ไข่
หน่วยขาย/ขนาดบรรจุ : หลอด  
หมายเหตุ : ตรานางพยาบาล
 
 
 

©2007 Food Village Co.,Ltd. All rights reserved. Email : info@foodvillage.co.th. Sited by EiEi