เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 
ความเป็นมา
      บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท บ้านไก่ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านอาหาร โดยการทำการตลาดสำหรับไก่บ้านเป็นหลัก ภายใต้ชื่อ "ไก่บ้านตะนาวศรี"  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น ในกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมอาหาร ที่ทำมาจากเนื้อไก่บ้านและกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  จนเป็นคำพูดติดปาก เมื่อพูดถึง ไก่บ้านตะนาวศรี ว่า "ไก่บ้านเลี้ยงด้วยสมุนไพร ปลอดภัยต่อสุขภาพ"
      
       จนกระทั่งในปี 2547 ผลิตภัณฑ์ "ไก่บ้านตะนาวศรี" ก็เป็นที่รู้จัก แพร่หลายและได้รับความไว้วางใจเรื่อยมา จากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าทุกประเภท ทำให้เราได้ เล็งเห็นช่องทางในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย
       จึงได้ดำเนินการ เปลี่ยนชื่อ  "บริษัท บ้านไก่ไทย จำกัด" มาเป็น "บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด" และปรับเปลี่ยนนโยบายการตลาด ให้ดำเนินการในลักษณะ Food Service ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สำหรับการประกอบอาหาร มาให้บริการ
 
ผลิตภัณฑ์


     เราได้จัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการจัดการและเก็บรักษา ดังนี้

  • กลุ่มสัตว์ปีก - โดยผลิตภัณฑ์หลักของเราก็คือ ไก่บ้านตะนาวศรีซึ่งมีตั้งแต่ขนาด SS , S , M , L , Jumbo, Jumbo2  นอกจากนี้ยังไก่เนื้อและเป็ด ทั้งเป็นตัวและชิ้นส่วนด้วย
  • กลุ่มสัตว์บก - เนื้อสุกร และเนื้อโค เป็นผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ที่เรามีรูปแบบการตัดแต่งชิ้นส่วนหลากหลาย เพื่อสะดวกกับการนำไปใช้ประกอบอาหารของลูกค้า
  • กลุ่มสัตว์น้ำ - ประกอบด้วย สัตว์ทะเลและสัตว์น้ำจืด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เราได้นำมาจากแหล่งโดยตรงและมีระบบในการควบคุมความสด สะอาด

  • กลุ่มผักและผลไม้ - ได้แก่ ผัก/ผลไม้ตามฤดูกาล และผัก/ผลไม้นำเข้า ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ เราได้เอาใจใส่ดูแลในการเก็บรักษาเป็นอย่างดี ตลอดจนเรื่องการคัดแยกคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ลูกค้า
  • กลุ่มอาหารแห้ง -  ผลิตภัณฑ์และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร เราจัดหาให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ ทั้งนี้เพื่อลดภาระ และเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้
  • กลุ่มอาหารสำเร็จรูป - เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสุดท้าย ที่เราได้ให้บริการ ซึ่งได้แก่ อาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมทาน





  •  
    ©2007 Food Village Co.,Ltd. All rights reserved. Email : info@foodvillage.co.th. Sited b EiEi