บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
33/44 หมู่ 8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2966-7008 โทรสาร 0-2956-7608-9
E-mail : info@tanoasreethaichicken.com
 
 
บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด (โรงงานชำแหละ)
102/1 หมู่ 5 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3434-0341 โทรสาร 0-3434-0342
 
  เรื่องที่ติดต่อ
  ผู้ติดต่อ
  ธุรกิจ/องค์กร/ร้านค้า
  ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์
  ข้อความ
  อีเมล