ชื่อวิทยาศาสตร์     Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees.

วงศ์     ACANTHACEAE

 

ลักษณะ    
     
พืชล้มลุก สูง 30-60 ซม. ทั้งต้นมีรสขม แตกกิ่งออกเป็นพุ่มเล็ก ,ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปใบหอกกว้าง 2-3  ซม. ยาว 4-8 ซม. สีเขียวเข้ม เป็นมัน,ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง และซอกใบดอกย่อยขนาดเล็กกลีบดอกสีขาวมีเส้นสีแดงเข้ม พาดตามยาว
, มีผลเป็นฝัก สีเขียวอมน้ำตาล ปลายแหลม

สรรพคุณ  
     
ใช้ใบและต้น มีสรรพคุณแก้ไข แก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย ช่วยให้เจริญอาหาร

การประยุกต์ใช้ในไก่       
     
ป้องกันและรักษาโรคหวัด, โรคท้องเสียที่เกิดจากแบคทีเรีย, โรคบิด

 

ชื่อวิทยาศาสตร์      Curcuma longa Linn.

วงศ์     ZINGIBERACEAE

 

ลักษณะ     
     พืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้ามีสีเหลืองเข้มหรือแสด, ใบรูป เรียวยาว ปลายแหลมคล้ายใบพุทธรักษา, ดอกออก
เป็นช่อ มีก้านช่อแทง จาก เหง้า ดอกมีสีขาวคาดแถบสีเหลือง
สรรพคุณ  
     
เหง้ามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดการอักเสบ และมีฤทธิ์ใน การ ขับน้ำดี, น้ำมันหอมระเหย ในขมิ้นมีสรรพคุณ
บรรเทาอาการปวด ท้อง ท้องอืด แน่นจุกเสียด
การประยุกต์ใช้ในไก่                  
     ช่วยระบบทางเดินอาหารของไก่ แก้ท้องเสียและช่วยย่อยอาหาร, ป้องกัน และรักษาโรคที่เกิดจากเชื้ออีโคไล (E.Coli)
 

ชื่อวิทยาศาสตร์      Zingiber cassumunar Roxb.

วงศ์     ZINGIBERACEAE

 

ลักษณะ     
   
   เป็นไม้ลงหัว มีเหง้าใหญ่ เนื้อสีเหลือง กลิ่นหอม ใบเรียวยาว ปลายแหลม, ดอกออกรวมกันเป็นช่อ อยู่บนก้านช่อดอกที่แทงจากเหง้า
สรรพคุณ  
     
ใช้เหง้าแก่จัด ช่วยแก้ฟก บวม เคล็ด ยอก ขับลม ท้องเดิน และช่วยขับระดู
การประยุกต์ใช้ในไก่                  
       ขยายหลอดลม, ป้องกันและรักษาโรคหลอดลมอักเสบ